Missie en Visie

 

“Communicate and Connect.”


Het succes van vrijwel alle (ERP)projecten wordt in grote mate bepaald door de wijze waarop kennis tussen verschillende disciplines, zoals finance, IT en inkoop gedeeld wordt. Daarnaast wordt het succes bepaald door de mate waarin het bedrijfsproces end-to-end wordt benaderd. Een complicerende factor hierbij is vaak dat de medewerkers uit de verschillende disciplines niet dezelfde taal spreken. Bovendien zijn er vaak te weinig medewerkers die het totale proces, in voldoende mate van detail, overzien.


Marcksland biedt hiervoor de oplossing. Het integreert kennis op het gebied van financiële administratie, bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en ERP-systemen. Daardoor is het uitstekend in staat om binnen alle disciplines helder te krijgen wat de wensen en knelpunten zijn. Vervolgens draagt Marcksland de optimale oplossing aan. Hierbij wordt het bedrijfsproces altijd end-to-end benaderd om suboptimalisatie te voorkomen.


Kennis is hierbij slechts één aspect, communicatie is een tweede en is zeker zo belangrijk. Open, eerlijke en duidelijke communicatie tussen alle disciplines en over het totale bedrijfsproces zijn van cruciaal belang voor het succes van ieder (ERP)project. Marcksland initieert en faciliteert deze communicatie en draagt daarmee op effectieve wijze bij aan het succes van uw project!


Lees meer over de expertise van Marcksland.